Skyddsänglar

Änglar Naturväsen Änglaoljor

Medial vägledning

SKYDDSÄNGLAR

Skyddsänglar är mycket betydelsefulla för människor ,eftersom de är knutna till oss från livets början till vårt sista andetag De vakar över oss,vägleder oss och när oss.De skyddar våra tankar, våra kroppar och själar tills vi är redo att återvända till ande och då följer de oss eller bär oss. Våra skyddsänglar arbetar tillsammans med andra änglar och andliga guider genom hela vårt liv speciellt när vi har besvärligt och tvivlar på oss själva.

I en psalm står det Han har gett sina änglar i uppdrag att vakta över er varthän ni går.

På sina hände rkommer de att bära er...

De är givare, försörjare, understödjare- de är inte generaler, chefer eller befälhavare.

De arbetar med oss,inte över oss och inte mot oss.

De vill hjälpa oss på olika plan.

Vi har alla minst en skyddsängel- ofta flera. Man kan få kontakt med dem på olika sätt.

Själv har jag fått det i en meditation och vid healing.

Man kan få det som ett namn man hör,en färg, en känsla ,ett budskap.

Det är inte ovaligt att vi kan höra deras röster, som en röst i huvudet. Vi vat att det är vår skyddsängel,

som talar till oss, för vi känner värme inombords. det är en mjuk och trygg röst som aldrig dömer oss.

Om vi då och då sitter ned och funderar över vår dag , kan de vara med oss och vi kan uppleva

att vi får ögonblickliga insikter.

 

Bilden ovan påminner mig om en av mina skyddsänglar- hon som dök upp vid healingen. Hon heter Suraya.

 

Vill du veta något om din skyddsängel ?

Den senaste tiden har jag förmedlat namn, utseende på personers skyddsänglar . Det kom också budskap.

Jag vill fortsätta att hjälpa till med att förmedla det till den som vill via min Hotmail eller via meddelande på min facebooksida.

Jag vill inte ha betalt. Om du vill kan du som tack sätta in en slant till Världens barn - konto 90 1950-6.

Om du har lust kan du trycka gilla på min facebooksida.

 

Kom ihåg! Din skyddsängel finns hos dig i varje ögonblick av ditt liv.