Naturväsen

Änglar Naturväsen Änglaoljor

Medial vägledning

Naturväsen

 

Jag har alltid varit intresserad av naturväsen.

Minns än den fantastiska känslan när jag såg en

älva på ca 30 cm när jag var sju år.

Folktrons väsen fascinerar mig men jag uppfattar dem

på ett annat sätt än de framställs i sägner

 

Naturväsen jobbar med att skapa form. De är inte odödliga.

När deras arbete är slutfört, absorberas de på nytt.

De blir väldigt gamla.,300-1000 år. de kan ändra storlek

men inte byta element. De kan dock ha aspekter av andra element.

De älskar det arbete de utför och uttrycker det i rörelse.

Dessa väsen använder en form som vi känner igen från sagor, sägner

och myter för att bli igenkända när de vill visa sig.

För det mesta handlar det inte om att se dem fysiskt med ögonen,

utan snarare att känna deras energier.

Troll och trädandar är ledsna och bittra över människans beteende

gentemot naturen. De sörjer att vi inte tror på dem och andra

naturväsen och att vi därför inte ser dem.

De ber oss att lyssna på naturen och att tala med den.

De vill att vi lyssnar på vår egen natur dvs vår kropp

och att vi talar med hela kroppen.

De flesta av dessa väsen vill vara med oss människor och

utbyta energier.

 

Kontakt och bemötande

 

Närma dig dem försiktigt. Tala om att du vill ha kontakt i tankarna eller högt.

Det är viktigt att de vet att du tror på dem. Våga vara barnslig och utnyttja

din fantasi. Tala till dem naturligt. Sänd dem kärlekfulla tankar när du är

ute i naturen. Tacka dem för deras arbete med naturen.

Du kan händelsevis få en glimt av dem, men då ska du kika snett i ögonvrån och ofokuserat.

På vissa starka natur-och kraftplatser där det finns stora stenar eller stora

träd kan du se deras eteriska aura.

Du kan prova att känna av olika träds energier med händerna.

Känn även av blommors aura med dina händer eller med pekare- bäst med

händerna. Vid bäckar och vattenfall kan du höra röster från vattnets väsen om du lyssnar intuitivt.

För att nå småfolk, ska du ta dig tid och använda alla dina sinnen, så att du

uppfattar hur olika energier känns och hur just du känner dem.

Du kan rensa luften och hjälpa naturväsen genom att ha goda tankar, vara vänlig och kärleksfull. Då genomför du ett miljöarbete.

 

Devor och devaenergi.

Devaenergi kan ses som ett skimmer runt ett träd eller en blomma, som en

vibration vid en sten eller som dansande eldsflammor. Det är en medvetenhet

om att allt är perfekt, om ett harmoniskt förverkligande och som något självklart.

Devaliv märks framför allt i trädgårdar och på platser där det förekommer meditation,

eller bön. Du kan förena detta genom att meditera bland växter.

Inom varje område av materia eller energi finns det devaväsen, som känner till på

vilket sätt dessa elements former utvecklas och blir avbildade.

Devor är väsen som är delar av änglasfären och som uttrycker sig via olika element.

De känns och syns intuitivt- via vår inre syn. varje växt och sten har sitt eget väsen

som kan gå ihop med andra till ett högre medvetande- en landskapsdeva.

 

Det finns stora jorddevor som har ett medvetande om mineral och stenar.

De vårdar lagret under marken. I folktron har de beskrivits som drakar eller

jätteormar. Luftdevor har hand om atmosfären och stora väderförändringar.

Vattendevan visar hur perfekt den är i varje vattendroppe.

 

Jordens väsen

Vissa jordväsen är starka tuffa typer och de kan se ut som

en förmänskligad sten. Deras röst kan låta som ekot i en tunnel

eller en mindre jordbävning. Andra är spröda som t.ex. blomsterälvorna.

 

Gnomer

De liknar dvärgar och de tyska trädgårdstomtarna. de är små men

mycket starkare än oss. De lever och arbetar helst på natten. De finns

över hela världen. I Norden är gnomen kallas gnomen Nisse och Tomti.

I England kallas de Brownies och Frankrike Nains.

De är oftast godmodiga och hjälpsamma, fast de gillar att göra lite rackartyg.

Som många tomtesorter är de lättstötta. Vår svenska tomte är en typ av gnom.

Det finns många sägner om honom och hur han surnat till för att han inte fått en smörklick i sin gröttallrik.

 

Vi har en hustomte. Jag har inte sett honom men min dotter. En kamrat har kanaliserat

en bild på honom.

 

Dvärgar

De är korta men har oerhörda krafter. De lever och arbetar i grupper.

De visar människan mineraltillgångar och varnar för fara.

De är trogna mot dem de gillar -tänk på sagan om Snövit.

De tar helst kontakt själva men de trivs bland människor.

 

Vättar

De är decimeterhöga till 30 cm. I sägnerna bor de under husen.

Jag har upplevt dem i skogen som mossvätter - de ser ut som rumpnissar.

De finns även som husvättar inne och runt huset.

De är nyfikna på oss människor och deras energi är som en grupp dagisbarn,

där alla vill sitta i knät.

Troll

I folktron är de ofta håriga och groteska och tycker där inte om människor.

De framställs som dumma. I många sägner och sagor vaktar de broar och

korsningar, tycker om att äta får och getter, men får på nöten.

I sägnerna kastar de stenar omkring sig eller så förvandlas de till stenar i solljus

För mig vilar det en magisk stämning över en trollskog, där det finns

många stenar med mossa i olika former. Där växer mest barrträd men

skogen är inte helt kompakt utan det är ganska luftigt och känns lite fuktigt.

Ofta skymtar jag ett skimmer runt stenarna, deras eteriska aura.

Jag får även färger och känslor från dem.

Det finns ett område som heter Trollmarker och det gör verkligen

skäl för namnet.

Jag har upplevt stora jättetroll och små pyttetroll som sjunger för fåglar.

John Bauers och Einar Norelius bilder stämmer med min uppfattning om troll.

 

I meditationer har jag haft kontakt med en trollflicka, som har en enda tand

i sin leende mun och ett stort öga i pannan genom vilket hon skickar healing.

Hon heter Zyndra.

.

Trädandar

Tron på trädandar och magiska träd är gammal och lever ännu kvar

i många delar av världen. På olika sätt genom ramsor och ritualer

ber man trädanden om lov innan man hugger ner ett träd.

Man ber då också trädanden att flytta, vilket kan ske om det i närheten

finns ett nyplanterat träd eller ett som nyss har börjat växa.

Trädanden kanske tycker att hans livscykel är slut och väljer att dö, när trädet huggs ner.

Om man skadar ett träd, skadar man alltså trädanden.

 

Trädandar är vänliga och vill gärna vara vänner med oss människor.

Vissa märks mer än andra. För att uppfatta en trädande kan du se på

trädets form, krona och stam. Känn på dess bark och krama gärna trädet

för att känna dess energi. För att förstärka upplevelsen kan du stå eller sitta

med ryggen vänd mot trädet och hålla händerna på det.

Om du dessutom blundar kopplar du på mer intuition. Det är kul att känna på

trädens energier. Du kan också försöka känna eller se trädets aura.

 

För några år sedan hade jag en underbar stund tillsammans med några olika träd.

Jag började med att jämföra en björks energi med en eks.

Ekens energi är precis som dess stam kraftig och jordfast. Björkens energier

gör som björken, strävar uppåt.

Vattnets väsen

Vattnets väsen kan vara skimrande och glittrande och likna en sjöjungfru

 

Undiner

De framställs oftast som kvinnor och liknar ibland en sjöjungfru.

Det finns också en sorts undiner som är pyttesmå vattenälvor.

De finns i själva vattnet och kan inte ses utom i undantagsfall.

De har florstunna och skimrande kläder som skiftar färg genom

reflexer i vattnet. Men för det mesta är de nakna.

 

Selkies

På svenska - sälfolket.

De finns runt orkney och Shetlandsöarna. De återges nästan alltid som

kvinnor liggande på klippor eller dykande i vattnet.

.

Eldens väsen

 

Salamandrar

De ser ut som människoliknande ödlor eller vanliga små ödlor.

De bor långt ner under jorden eller i vulkaner.

Som eldväsen är de överkänsliga för kyla. Be gärna om deras hjälp,

men de kan vara okynniga och bli lite för eldiga.

De förstår inte konsekvensen av sina handlingar.

 

Elddrakar

De är mindre kusiner till de stora drakarna ,som vi möter i sagornas värld.

De andas ut eld.

 

Eldandar

De kallas ofta djinner. De är kraftfulla.

 

Soldansare

Dessa väsen har jag träffat på vid megalitgravar och kraftplatser.

De förenar sig med jordkraften som finns där.

De hjälper oss att förverkliga vår inre eld och att förankra den i vår vardag.

 

Willowisp

De är en sorts ljusälvor och kallas även älvljus. I svenska folktron heter de Irrbloss.

I Italien kallas de Candelas. De visar sig mest som små flämtande ljus,

som flygande ljuspunkter eller som ljusbollar

 

Ljusälvor

De är pyttesmå, nästan osynliga. Tänk på Peter Pans Tingeling, så anar du hur de ser ut.

De sägs komma från Skandinavien. De förflyttar sig i luftbubblor. På natten dansar

de i månskenet och helst i trädgårdar med nattblommande blommor eller

många vita blommor som reflekterar månljuset. På våren får de bråttom, då det hör

till deras uppgift att se till att växterna gror och att ordna med fågelbon.

Ljusälvor står även för det kreativa skapandet. Be om deras hjälp, när du skriver, målar

eller sysslar med annat konstnärligt skapande. .

Luftens väsen

En del luftväsen lever på bergstoppar och deras röster låter

som en tornado. Vinden är deras transportmedel.

Luftens väsen ses ofta med vingar.

 

Sylfer

De syns som en virvelvind eller ett moln. De förutspår väder

och kontrollerar vindar. De är kända som vindsångare. De lever länge,

blir över 100 år men ser aldrig gamla ut. De är vänliga och hjälpsamma,

när vi önskar oss att något positivt ska ske i vår utveckling.

De inspirerar oss till kreativitet. Jag förstår att det är de som uppmuntrar

mig till att följa många av mina galna infall. Säkert finns de med när jag

får för mig att skriva en dikt.

 

 

Stormfairies

På svenska heter de vindälvor.

 

 

Bergsande

Har samma energi som en gammal vis man eller kvinna.

Ibland basunerar den ut sitt budskap och ibland viskar de det

som ett svagt prassel i löven.

 

 

Pillywiggins

De har vingar som fjärilar eller trollsländor och bor helst i parker

och stora grönområden med många sorter blommor. De är väldigt

vackra och skimrande. De lever av pollen, nektar och dagg. De tycker

inte om folk som förstör växter. De går i vintersömn precis som blomsterälvor.

 

Älvfolk

 

Älvfolk visar sig ofta som andra varelser, katt,

fågel, fjäril, trollslända, geting eller fluga.

Ibland visar de sig som blommor.

För det mesta har de gröna kläder, då grön är deras favoritfärg.

På Irland sägs de ha gröna jackor och röda hattar.

Andra älvfolk som de från Isle of Man och de från Wales föredrar rött.

Många djur förknippas med älvfolk; älvhästar, kor, kattor,

älvhundar, getter, rådjur, fiskar, paddor, fåglar, fjärilar och insekter.

En växt kan leva utan en älva, men inte utan en elementar

(en naturande), men växten når inte sin fulla potential

utan en älvas närvaro. druiderna hade nära anknytning till dem.

Älvornas värld finns runt om oss, var som helst. Vi behöver inte

gå till en speciell plats för att nå dem.

De älskar att sjunga och speciellt sånger där sången baseras på

naturliga andetag. De är förtjusta i att dansa och vill att vi

dansar, men det behöver inte vara på riktigt. Vi kan delta t.o.m

när vi sitter i fåtöljen. Dansa är att vi lär låter vår kropp dansa

inuti oss, att vi dansar med dem från hjärtat. Det finns älvfolk av olika storlek

och med skiftande humör. De vänligaste är inställda på att hjälpa

och heala människor utanför mänsklig kapacitet. De elakaste är

själviska och riktar sin energi på att förgöra det som skapats.

 

Alver

 

De är långa och ljushåriga och ser ut som människor. De föredrar

öförstörda trakter och finns mest i skogar. Typiska alver finns i

Tolkiens böcker.

 

Pixies

De förknippas med Cornwall. De är en tvärhand långa och har smärt figur.

De är ljus eller rödhåriga. De gillar gröna kläder. Det är lite Robin Hood-stuk

över manliga pixies och de är lite retsamma, lite buspojkar över dem.

De verkar nämligen evigt unga.

Ibland liknar de småälvor, men de har inte alltid vingar. Jag uppfattar dem mest

som småälvor med vingar.

Blomsterälvor

 

De vanligaste älvorna är blomsterälvor och mest kända är Flower fairies

genom Cicely Mary Barkers böcker och bilder.

På persiska heter de Peri. I Indien finns de som skogsälvor under namnet Lesidhe.

De lever av blomdoft, pollen, nektar och växtsaft. De finns mest i trädgårdar

och parker, där de håller uppsyn över växterna. De är oftast osynliga, men man

kan känna deras närvaro. De är mycket små och lever bland blommor.

De har starka band till insekter och fjärilar och förvandlar sig ofta till det.

 

Om man odlar växter som gillas av bin och fjärilar kommer älvorna också.

Dessutom vill de gärna att det finns en liten vild vrå i trädgården för dem.

 

De stimulerar mig mycket och placerar växter som jag själv inte planterat

i trädgården. För några år sedan läste jag om brunört och dess helande verkan

och hur aborginerna använt den. På engelska heter den Self-heal.

Jag önskade inom mig att dessa fanns i trädgården. Några dagar senare upptäcker

jag två stora tuvor i rabatten. Nära vår trädgård finns ett grönområde.

Just utanför vår tomt kryllar det av brunört. Det finns lite spridda exemplar utanför

grannarnas tomter men mest finns det som sagt hos oss.

 

Själv har jag stor kontakt med blomsterälvorna och särskilt med älvornas ängel

Elfael, som jag känt länge. Han visar sig med en ljusgrön energi.

 

Här är älvornas budskap: Vår energi är snabb och lekfull. Vi är glada och ljusa.

Om du kan föreställa dig oss med din inre syn, kan du ibland se oss .

Då verkar vi vara ett litet färgstänk på ett blad, ett färgskimmer inuti blomman

eller det vita ljuset som flimrar förbi i luften, så snabbt att du undrar om

du verkligen sett det. De som visar sin vilja att se oss är jämlikar.

Barn gör det naturligt. Vuxna som plockar fram barnet i sig upptäcker oss mer och mer.

Kom och lek med oss!