Naturens änglar

Änglar Naturväsen Änglaoljor

Medial vägledning

 

NATURENS ÄNGLAR

JORDÅNGLAR

Admael

Harabel

Archas

LUFTÄNGLAR

Chasan

Iahmel

Manahel

VATTENÄNGLAR

Nanael

Rahab

Trsiel

Arariel

ELDÄNGLAR

Atar Ardarelle Jehoel

ETERISKA ÄNGLAR

Eth Indri Lumazai

NATURPLATSERNAS ÄNGLAR

Emeraldia

Skogens ängel

Sachlup

Örternas ängel

Maktiel

Trädens ängel

Rismuch

Åkermarkens ängel

Sophiel

Trädens ängel

DJURENS ÄNGLAR

Anpiel

fåglarnas ängel

Behemiel

ängel för bondgårenns djur

Hariel

ängel för husdjur

Hayiel

ängel för vilda djur

Manakiel

ängel för

vattenlevande djur

Chaya

fjärilarnas ängel