Ljusänglar

Änglar Naturväsen Änglaoljor

Medial vägledning

 

LJUSÄNGLAR

 

Dessa änglar har kommit till mig och de kallar sig så för att de har en speciell sort ljus och energi.

De vill förmedla Guds ljus och kärlek till oss människor.

Frekvensmässigt ligger de mellan ärkeänglar och planetära änglar.

 

 

 

Achaiah- ängel för tålamod

Stöttar vid kroniska bevär.

Hjälper den som vill höja sig.

Hjälper oss förändra vår livssituation,

vår vibration är tankemässigt stimulerande.

Jobbar med alla chakrana.

Står även för kontakt med naturens hemligheter

Färg: opaliserad mintgrön

Nyckelord: tålamod, nytt liv

 

 

Amael – hoppets ängel

Han hjälper och vägleder den som jobbar spirituellt

med medial vägledning.

Jobbar med att förena energin

från bas och kronchakrat med hjärtchakrat.

Färg: opaliserad turkos

Nyckelord:hopp

 

 

 

Akatriel – självsäkerhetens ängel

Hans namn betyder Guds krona.

Han lär ut självsäkerhet, ledarskap och ansvar

Han ger dig uppskattning, för hur du visar upp

det du lärt dig om och för mänskligheten.

Han säger: Det kommer att finnas många vägar

som du ska färdas på och jag finns vid din sida i olika skepnader.

Om du ber om det, visar jag dig underverk från många olika världar.

Färg: Röd och orange

Nyckelord: självsäkerhet

 

 

Ambriel – kommunikationens ängel

Han inspirerar oss till klar kommunikation

så att vi bättre kan uttrycka vår sanning.

Vägleder och beskyddar vår kommunikation.

Jobbar med 3:e ögat och de övre chakrana.

Färg opaliserat blått och vitt

Nyckelord: tydlighet

 

 

Amitiel – sanningens ängel

Han uppmuntrar oss att finna sanningen

i våra önskningar,

upplevelser och erfarenheter och att använda

dess sanningar i stället för att förneka dem.

Jobbar med halschakrat, hjärtchakrat

och solaeplexus.

Färg:guld och blålila nyanser

Nyckelord: sanning

 

 

Antriel – balansens ängel

Han hjälper oss att hålla en jämn nivå och balans i livet.

Han säger: Överreagera inte.

Han hjälper oss att behålla lugnet i alla siuationer.

Färg:opaliserad rostbrun

Nyckelord: balans,lugn

 

 

Camitiel – nattens ängel

Gör oss fria från behovet av andras godkännande.

Hjälper oss att utveckla originella idéer och

vill att vi inser att vi är unika.

Jobbar med kronchakrat och 3:e ögat.

Färg: mörkblå

Nyckelord: originalitet

 

 

Derdeka–förhoppningens ängel

Hon hjälper oss hysa hopp..

Hon står även för förnyelse.

Hon hjälper oss så frön av hopp

för nya start och positiva förändringar.

Jobbar med hjärt- och kronchakrat och nionde chakrat.

Färg: opaliserat gult och mintgrönt

Nyckelord: hopp

 

 

Elemiah – ängel för inre resor

Vägleder oss till att få insikter från vårt undermedvetna.

Hjälper oss att behålla fokus och att känna igen vår intuition

och att klokt använda den.

Jobbar med 3:e ögat, solar plexus och hjärtchakrat.

Färg: vinröd och rosa

Nyckelord: insikt, fokus

 

 

Gazardiel – morgonsolens ängel

Står för ny början, oskyldighet, förnyelse,

uppvaknande och upplysning.

Hjälper oss att hitta sätt att förnya oss på.

Förknippas även med tillbedjan och böner.

Han säger: Bönen är vägen till vår inre källa.

Färg: opaliserat guld

Nyckelord: förnyelse

 

 

Harahel – vetenskapens ängel

Öppnar våra hjärtan och sinnen för ny kunskap.

Upplyser att vetande är värdelöst utan visdom och

att visdom genererar möjlighet till utveckling.

Han beskyddar platser för lärande.

Jobbar med kronchakrat, halschakrat och hjärtchakrat.

Färg: opaliserat vitt , bärnstensguld

Nyckelord: lärande

 

 

Jabamiah – filosofins ängel

Vägleder och hjälper oss att själv sitta och filosofera

för att nå inre harmoni.

Representant för filosofisk kunskap.

Vakar över filosofer och tänkare.

Jobbar med de övre chakrana.

Färg: opaliserat orange.

Nyckelord: tankar

 

 

Miressa- ömhetens ängel

Namnet betyder Guds smekande hand.

Hjälper oss att visa ömhet och omtanke mot andra.

Hjälper oss även att lära oss ta emot det av andra.

Färg: rosa och vita färgtoner med ljusblått.

Nyckelord: ömhet, medkänsla

 

 

Neriel – eldängel

Samarbetar med Mikael och Serafiel.

Han är väldigt lång och kan visa sig som en örn.

Han hjälper oss att plocka fram vår inre eld.

Han hjälper oss att hålla den vid liv

och att inte brassa på för mycket när vi brinner för något.

Jobbar med solar plexus och hjärtchakrat.

Färg: opaliserat brun

Nyckelord: eld

 

 

Pashar – ängel för den gudomliga planen och för det undermedvetna

Hjälper oss att komma i kontakt med vårt högre jag för att vi ska få veta vårt nästa steg.

Bevakar området mellan vår värld och himlarna,

bygger en bro mellan det medvetna och det undermedvetna.

Han ser skönheten i visioner från Guds hjärta

och sänder dem till vårt medvetande för att vii ska visa och manifestera dem

Hjälper oss att hålla våra visioner levande och att föra fram dem.

Jobbar med jordchakrat, baschakrat och åttonde chakrat.

Färg: svart och silver

Nyckelord: brobyggare

 

 

Rachel-(uttalas reisjäl) självförtroendets ängel

Hjälper oss att inte bli nedslagna och sårade av

negativa händelser i vårt liv. Hjälper oss att se

på livet med mer humor.

Jobbar med alla våra chakran.

Färg: opaliserat blått

Nyckelord: tro, tillit, humor

 

 

Radueriel- poesin ängel

Han hjälper dem som sysslar med skapande och

hjälper dem hitta rätt konstärligt uttyck.

Vägleder oss till att hitta rätt medel för vårt skapande.

Färg: opaliserat blått.

Jobbar med 3e ögat och hjärtchakrat.

Nyckelord: skapande

 

 

Rampel – inre styrkans ängel

Hjälper oss att ha stabilitet och uthållighet.

Hjälper oss att ha överblick och olika perspektiv på

händelser i vårt liv.

Jobbar med Bas- och knächakrat och nionde chakrat

Färg: opaliserat brons

Nyckelord: styrka ,perspektiv

 

 

 

Sealtiel (uttalas siltjäl) – bönen och vördnadens ängel

Han transformerar våra böner till kärlek och ljus.

Han hjälper oss att ta oss tid till att tala med Gud och änglarna.

Jobbar med hjärtchakrat och jordchakrat (chakrat under fötterna).

Färg: skogsgrön och brons

Nyckelord: bön

 

 

 

Tahariel – en renande ängel

Hjälper oss att rena våra tankar

och att rena omgivningarna runt oss.

Hjälper oss att se vad som är väsentligt i vårt liv

så att vi kan ta bort det vi inte behöver.

Färg vit och opaliserat guld

Jobbar med alla våra chakran,

men mest med kronchakrat och knächackrat.

Nyckelord: Rening

 

 

Uzziel – ängel för nåd och kraft

Namnet betyder Guds styrka.

Samarbetar med Gabriel och Metatron.

Hjälper oss att hitta vår inre kraft och

att vi uppskattar det.

Hjälper oss att visa vår tacksamhet.

Färg gräddvitt med guldskimmer

Jobbar med solar plexus och bukchakrat.

Nyckelord: tacksamhet