Änglar

Änglar Naturväsen Änglaoljor

Medial vägledning

 

 

Änglar

 

Det finns flera sorters änglar och de har olika funktioner.

 

Ärkeänglar

De är de högsta budbärarna i olika religioner.

De kan vara på olika ställen samtidigt

och hjälpa flera människor på en gång.

De har olika energier men alla är kraftfulla.

Det finns några som är "healing-änglar".

Det är Ariel, Rafael, Eir och Adonael.

"Meditationsänglar" är

Mikael, Gabriel, Cassiel och Damian.

"Kärleksänglar" är Samuel, Chamuel,

Shekinah och Charmienne.

Några av dem har som sin uppgift att sprida glädje.

Det är Jofiel, Fortunata, Ramaela, Israfel och Butterfly.

Några har speciell anknytning till naturväsen och då främst älvor.

Det är Ariel, Elfael, Muriel, Eir och Butterfly.

 

 

Skyddsänglar

Dom flesta änglar som finns nära oss

är våra skyddsänglar/guider.

De är våra närmaste följeslagare.

Vi får dem i samband med vår födelse

och vi har dem under hela vår vistelse här på jorden.

De hjälper oss speciellt när vi ska födas samt lämna jordelivet

och gå över till den andra sidan

då det innebär stora förändringar i vårt medvetande tillstånd.

De hjälper oss samt skyddar oss,

men lägger sig inte i våra liv eller det vi ägnar oss åt

om vi inte ber dem om råd eller hjälp.

Var tydlig när Du ber om hjälp och den kommer till Dig

även om det ibland inte blir på det sätt man förväntar sig,

men de ser oss ur ett mycket större perspektiv än vi själva gör

och hjälper till på det sätt som är bra för oss sett ur universums större perspektiv.

Mina skyddsänglar heter Cinderell och Ajazi.

 

 

Personliga änglar

Dessa är som namnet antyder dina egna änglar,

som finns hos dig, när du t.ex utbildar dig till något.

De har olika specialiteter.

En av mina kallar jag Den sjungande ängeln.

En grupp kallar jag löpare -

dem ber jag om hjälp med att hitta en bra parkering bl.a.

 

Planetära änglar

De kallar sig planetära - på engelska planetary-

vill markera stt de hör ihop med rymden, med universum.

De har anknytning till planeter- men inte planeter i Vintergatans

dimension.

Dessa änglars energi liknar ärkeänglarnas.

Deras färgenergi har ett opalskimmer över sig.

De vill arbeta med oss-kallar sig även arbetsänglar

och de är närmare oss än ärkeänglarna.